Historie

Na jaře roku 1885 se v obci Rakvice objevila myšlenka zřídit spolek hasičů, ale až po třech velkých požárech téhož roku obec zřídila peněžitou sbírku, která vynesla 97 zlatých. Z této sbírky a z doplatku obce byla zakoupena ruční stříkačka od firmy Smékal a Syn v Praze v hodnotě 650 zlatých. První schůze výboru Dobrovolné jednoty hasičské v Rakvicích se konala 16.12.1885 a prvním náčelníkem (velitelem) byl zvolen Josef Krčka. Nově založený sbor neměl žádné zkušenosti, a proto byl najat cvičitel hasičských sboru Heřman Braš, který během října 1886 provedl výcvik za 25 zlatých.

Rakvičtí hasiči v roce 1898
Rakvičtí hasiči v roce 1898

Od roku 1891 do roku 1898 se do hasičského sboru přihlásilo 30 nových členů, za podmínek zúčastňovat se pravidelně cvičení a zakoupení výzbroje a stejnokroje z vlastních prostředků. V roce 1905 oslavil sbor 20 let od založení. Za odměnu, vytrvalost a věrnou působnost bylo odměněno 13 členů. V roce 1913 pořádal sbor hody a hodky, aby výtěžek byl použit na zaplacení pohledávek z let minulých. V roce 1913 čítá sbor 20 členů činných a 18 přispívajících. V roce 1914 obec zakoupila novou dvouproudní stříkačku od firmy R. A. Smékal v Praze, ale následkem vypuknutí první světové války byla činnost sboru úplně zastavena až do roku 1919.

Dne 24.03.1919 se konala Valná hromada hasičského sboru. Po předválečné krizi a válečných útrapách začíná hasičský sbor naplňovat své poslání a naplno se rozvíjí, uspořádal taneční zábavu. Do sboru se přihlásilo 7 nových členů. V roce 1921 byla upřesněna členská základna, schválen roční členský příspěvek 10 Korun a bylo přijato 18 dorostenců. Sbor zakupuje hasičské nářadí a nové trubky. V roce 1923 bylo 31 činných členů, 35 přispívající členů a 18 dorostenců. V roce 1925 oslavil sbor 40 let od založení za dobu své působnosti zasahoval u 60-ti požárů v obci, 15-ti požárech mimo obec, působil u 7 povodních a jiných událostech. Koncem roku 1925 má sbor 33 činných členů, 60 přispívajících členu, 20 dorostenců. V roce 1926 bylo zakoupeno nové nářadí a zasloužilý velitel sboru Josef Krčka vyzval sbor, aby podal žádost o postavení nového skladiště.

Rakvičtí hasiči v roce 1928
Rakvičtí hasiči v roce 1928

V roce 1930 se podařila opravit stará stříkačka. Až v roce 1934 bylo schváleno zbourání staré školy (tehdejší hasičská zbrojnice), která již zcela nevyhovovala a byl vydán návrh na postavení nové hasičské zbrojnice společně s obecním úřadem na stejném místě. Na konci roku 1934 zemřel zakládající člen sboru Josef Krčka. 1.9.1935 oslavil sbor 50 let od založení společně s otevřením nové hasičské zbrojnice. Téhož roku měl sbor 29 činných členu, 66 přispívajících a 15 dorostenců, dále vlastnil čtyřkolovou ruční stříkačku z roku 1885, jednu čtyřkolovou ruční stříkačku z roku 1914 a další hasící nářadí či jiný potřebný materiál. 26.5.1936 došlo k tragédii při převážení dětí přes řeku Dyji v Nových Mlýnech, na místě utonulo 31 dětí. Sbor konal na místě neštěstí celý týden hlídky. Vypuknutím druhé světové války je činnost sboru značně ovlivněna a v roce 1940 jsou omezeny veškeré sjezdy, schůze a zábavy. 15.4.1945 byly Rakvice osvobozeny a hned následující den se členové sboru aktivizovali a započali s opravami svých domů, obecního úřadu a hasičské zbrojnice.

Seznam starostů (předsedů) sboru

1885 – 1888 — Jakub Hrdina
1889 – 1891 — Josef Průdek
1892 – 1897 — Václav Průdek
1898 – 1900 — Fabián Filípek
1901 – 1908 — Martin Obhlídal
1909 – 1920 — Josef Krčka
1921 – 1923 — Tomáš Horáček
1923 – 1930 — Josef Suchyňa
1931 – 1933 — Jan Veverka
1934 – 1949 — Václav Kamenský
1950 – 1952 — Josef Böhm
1953 – 1954 — Václav Hégr
1955 – 1957 — František Filípek st.
1958 – 1968 — Dobroslav Krůza
1969 – 1981 — Miroslav Peš
1982 – 1984 — Jaroslav Tesárek
1985 – 1987 — Miroslav Peš
1988 – 1996 — Ing. Petr Krčka
1997 – 1999 — Pavel Jáchymek
2000 – 2011 — Jaroslav Konečný st.
2012 – 2019 — Josef Ivičič
2019 – 2020 — Ing. Jakub Cabal
2020 – 2021 — Josef Moučka
2021 – současnost — Ing. Jakub Cabal

Seznam velitelů (náčelníků) jednotky (dříve sboru)

1885 – 1920 — Josef Krčka
1921 – 1923 — František Suchyňa
1924 – 1941 — František Hrdina
1942 – 1949 — Josef Böhm
1950 – 1954 — Jaroslav Polášek
1955 – 1982 — Jan Polášek
1982 – 1998 — Jaroslav Konečný st.
1999 – 2001 — Radim Cabal
2002 – 2019 — Jaroslav Konečný ml.
2020 – současnost — Martin Hycl