Vyznamenání SH ČMS

Medaile SH ČMS Za věrnost

Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost. Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky. Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH. Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.

Čestné uznání SH ČMS

Uděluje se hasičům i celým sborům. Má tři stupně: Čestné uznání (ČÚ) OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS. Podmínkou pro udělení Čestné uznání OSH je předchozí udělení
Čestné uznání SDH. Podmínkou pro udělení Čestné uznání KSH je předchozí udělení medaile Za zásluhy. Podmínkou pro udělení Čestné uznání SH ČMS je předchozí udělení medaile sv. Floriána. Lze udělit opětovně.

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci

Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce. Podmínkou pro udělení je uplynutí alespoň 5 let od získání Čestného uznání OSH, alespoň 10 let aktivní práce v SDH a věk alespoň 28 let. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za zásluhy

Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za příkladnou práci. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile sv. Floriána

Uděluje KSH hasičům, nejdříve však 5 let po získání medaile Za zásluhy a 1 rok po získání Čestného uznání KSH. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam. Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy

Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však 5 let po získání medaile sv. Floriána a 1 rok po získání Čestného uznání SH ČMS. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Řád sv. Floriána

Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti, a to nejdříve 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Další podmínkou pro udělení je věk alespoň 50 let a alespoň 30 let členství v SDH. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Titul Zasloužilý hasič

Výběrové vyznamenání, které uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech od udělení medaile Za mimořádné zásluhy. Další podmínkou pro udělení je věk alespoň 65 let a alespoň 40 let členství v SDH. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu

Uděluje výkonný výbor SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem. Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.