Nábor nových členů

Sbor dobrovolných hasičů Rakvice funguje v naší obci již déle jak 135 let! Za tu dobu se v našich řadách vystřídala řada generací a nyní hledáme další zájemce, kteří by se k nám rádi přidali.

A co vás u nás čeká? V zásahové jednotce budete aktivně pomáhat potřebným, účastnit se pravidelných výcviků, pracovat s hasičskou techniku a udržovat ji ve skvělém stavu. Budete členem sehraného týmu.

Necítíte se na zásahovou jednotku? Ve sboru se můžete věnovat například činnosti s mládeží (hledáme vedoucího mladých hasičů), aktivně rozvíjet kulturu v obci, pomáhat s administrativou sboru, podílet se na údržbě hasičské techniky a zbrojnice, ale především u nás najdete skvělou partu kamarádů.

Zájemci o činnost v jednotce kontaktujte přímo velitele jednotky:
Martin Hycl, tel: 723 798 659, email: hasici@rakvice.cz

Zájemci o činnost ve sboru kontaktujte starostu či jednatele sboru:
Ing. Jakub Cabal, tel: 776 578 027, email: cabal@sdhrakvice.cz
Petr Václavík, tel: 777 877 810, email: vaclavik@sdhrakvice.cz

Přidej se k nám!