SDH Rakvice

Dobrovolný hasičský sbor v Rakvicích byl založený v roce 1885 a řadí se mezi nejstarší sbory na Moravě. V naší obci je nejstarším spolkem, který nepřetržitě pracuje již více než 135 let. Za celou dobu trvání se vystřídala celá řada generací, které bez rozdílu měly snahu vždy pomáhat spoluobčanům a rozvíjet i osvětovou činnost v obci. Hasičský sbor procházel údobí radostná, kdy se práce dařila, ale potýkal se i s překážkami a obtížemi. Vždy se našlo několik nadšenců, kteří dokázali získat další členy a společným úsilím překonat problémy a dovést sbor k dnešnímu postavení.