Mladí hasiči

V oddílu mladých hasičů je podporován rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopností. Děti jsou vedeny k úctě, přátelství, práci v kolektivu, ochotě pomáhat jiným, ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě.

Náplní činnosti mladých hasičů je vzdělávání v oblasti hasičské, zdravotní, tábornické… Nedílnou součástí jsou soutěže, brigády, plavecký výcvik, výlety, letní soustředění…

Scházíme se pravidelně v sobotu od 9:00 do 11:00 (v zimě od 9:00 do 10:00). Mimořádné schůzky dle domluvy.

Oddíl mladých hasičů Rakvice (26.09.2013)
Oddíl mladých hasičů Rakvice (26.09.2013)

Jsme organizace dobrovolná, ale pokud chceme pracovat dobře a dosahovat pěkných výsledků stává se pro nás povinnou – účast na schůzce, soutěži, brigádě, výletě, letním soustředění a dalších společných akcích.

Členský příspěvek mladého hasiče na aktuální školní rok 2018/2019 činí 200 Kč. (je v něm zahrnuto mimo jiné pojištění dítěte pro všechny aktivity)

V našem kolektivu uvítáme nové členy z řad dětí (i dospělých – vás rodičů). Hlavním kritériem je mít zájem podílet se na činnosti dobrovolného hasičského sboru. Děti mají zapůjčena trika k soutěžím (při ukončení činnosti v oddíle MH je musí vrátit!!!).