Oddíl Mladých Hasičů

Oddíl mladých hasičů je nedílnou součástí Sboru dobrovolných hasičů Rakvice. Náplní oddílu mladých hasičů je především: trénink disciplín požárního sportu a účast na soutěžích, rozvoj individuálních schopností a týmové spolupráce dítěte, základy první pomoci, znalost požární techniky a jejího použití, základy topografie.

Kontaktní údaje:
Ing. Jakub Cabal
mh@sdhrakvice.cz
+420 776 578 027