JSDHO Rakvice

JSDHO Rakvice (Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Obce Rakvice) je v plošném pokrytí jednotkami požární ochrany zařazena jako jednotka kategorie JPO III/1, to znamená, že naše zásahová jednotka zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) do 10 minut od vyhlášení poplachu. Poplach je vyhlašován automaticky sirénou a SMS zprávou na mobilní telefony jednotlivých členů zásahové jednotky.

JSDHO Rakvice - výcvik na V.D. Nové Mlýny
JSDHO Rakvice – výcvik na V.D. Nové Mlýny

Rozdíl mezi SDH a JSDHO:

SDH (Sbor Dobrovolných Hasičů) – dobrovolná organizace (podobně jako TJ Sokol), která je postavena na společném zájmu několika osob. Náplní činnosti je PREVENCE v oblasti požární ochrany, v dnešní době také požární sport a jiné společenské a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci.

JSDHO (Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů Obce) – je to organizační složka, jejíž zřizovatelem je obec nebo město. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce! Činnost této jednotky je čistě REPRESIVNÍ! Jistá provázanost však mezi JSDHO A SDH je. Členové zásahové jednotky obce jsou často vybíráni z členské základny SDH, protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany a záchranářství.