Aktuality

První polovina roku 2022

Letos uplynulo již 137 let od založení Sboru Dobrovolných Hasičů v Rakvicích. Začátkem roku se opět sešla valná hromada sboru, kde Starosta obce Rakvice pan Radek Průdek předal zásahové jednotce Pamětní list Jihomoravského kraje jako poděkování za aktivní pomoc při odstraňování následků tornáda.

Volná zábava po skončení oficiální části valné hromady SDH Rakvice 2022.

Někteří členové našeho sboru se na jaře zapojili do úklidu Rakvic (akce Uklidíme Rakvice). Poděkování si zaslouží všichni zúčastnění. Začátkem dubna náš starosta sboru Ing. Jakub Cabal úspěšně absolvoval školení vedoucích mládeže, které se konalo ve Velkých Pavlovicích. Tím byl učiněn důležitý krok k obnově činnosti oddílu mladých hasičů (MH). Abychom se na práci s mládeží připravili ještě lépe, tak v květnu v Osové Bítýšce Jakub Cabal i Aneta Kalivodová úspěšně absolvovali také kurz „Hlavní vedoucí dětských táborů“, který pořádalo sdružení Petrov.

Začátek akce Uklidíme Rakvice, akci pořádal Jan Popovský.

Velkou pochvalu si zaslouží také náš člen Marek Ludvík, který se rozhodl věnovat hasičskému sportu TFA (známý také jako Železný hasič). Přestože začal teprve nedávno a bez větších zkušeností, zvládl úspěšně reprezentovat náš sbor již na řadě TFA soutěžích. Například během druhého zářijového víkendu na Vyškovské Hasparty obsadil Marek Ludvík krásné druhé místo. Gratulujeme!

Letos konečně začala obnova činnosti oddílu mladých hasičů (MH). První schůzky proběhly v květnu a červnu pod vedením Jakuba Cabala a Anety Kalivodové. Činnost oddílu MH pokračuje i nyní v září. Oddíl MH aktuálně navštěvuje 15 dětí a všichni se s radostí postupně připravují na soutěže v následujícím roce.

První schůzka MH v roce 2022.

K 18. září má zásahová jednotka na kontě 27 letošních zásahů. Například v červnu zásahová jednotka hasila požár střechy kravína v Rakvicích, koncem července pak vypomáhala rybářům s odklízením velkého množství uhynulých ryb u splavu v Bulharech.

Odklízení uhynulých ryb u splavu v Bulharech.

Zejména díky obci Rakvice postupně probíhá modernizace vybavení zásahové jednotky. Za zmínku stojí především termokamera Flir K2, která umožní odhalit skrytá ohniska požárů a automatizovaný externí defibrilátor (AED), který může pomoci zachránit lidský život. Abychom mohli poctivě trénovat resuscitaci v rámci první pomoci, zakoupil sám sbor pro své členy figurínu Little Anne QCPR, která umožnuje vyhodnocovat souhrnnou kvalitu provedené resuscitace.

Trénovat resuscitaci s figurínu Little Anne QCPR můžou i mladí hasiči…

V srpnu jsme si udělali skvělou grilovačku pro dospělé i mladé členy SDH Rakvice. Sice nám trochu pršelo, ale pod střechou nám grilované maso chutnalo i za deště. Konec prázdnin završila naše účast na již tradičním Branném dnu pro děti a rodiče, který pořádá obec Rakvice.