Jak se přihlásit do MH?

Na této stránce najdete všechny potřebné informace o tom, jak vaše dítě přihlásit do oddílu MH. Aby se vaše dítě stalo řádným členem oddílu Mladých Hasičů, je potřeba splnit následující body:

Vyplněné a naskenované dokumenty (přihláška a důležité informace o dítěti) + aktuální fotografii prosím zašlete vedoucímu MH na emailovou adresu mh@sdhrakvice.cz! Po předchozí domluvě lze předat i osobně.

Doplňující informace:

Členská přihláška – vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce dítěte, vyplňte vše mimo: Evidenční číslo, Přijat za člena dne, Razítko a podpis starosty sboru.

Členský příspěvek – platí se za každý započatý kalendářní rok členství, hradí se z něj úrazové pojištění a běžný provoz oddílu MH (vedoucí MH pracují dobrovolně a zdarma ve svém volném čase).

Aktuální fotografie – stačí se vyfotit u světlé stěny mobilním telefonem, slouží k vyhotovení členské průkazky.

Ukončení členství – v případě, že vaše dítě již dále nechce být členem oddílu MH a navštěvovat jeho schůzky, je potřeba vyplnit, podepsat a zaslat nám žádost o ukončení členství.

Jakékoliv další dotazy vám rádi zodpovíme, stačí, když je zašlete na email mh@sdhrakvice.cz...