Výzva k zaplacení členských příspěvků

Vyzýváme všechny členy SDH Rakvice, kteří dosud v letošním roce nezaplatili členský příspěvek, aby jej bezodkladně uhradili! Členský příspěvek (300 Kč pro členy starší 18 let a 200 Kč pro členy mladší 18 let) zaplaťte nejlépe bezhotovostně na účet 2301685591/2010 (do poznámky k platbě napište své jméno) nebo po předchozí domluvě u Hospodáře SDH Rakvice (Nazar Hudyma, +420 775 455 217).

Připomínáme že, závazný termín pro placení členského příspěvku byl (rozhodnutím výboru SDH Rakvice ze dne 28. února 2014) stanoven na 15. března. Členům SDH Rakvice, kteří nezaplatili členský příspěvek za rok 2020 do 15. března 2020 a nezaplatí ho ani bezodkladně po této výzvě, může být na následující výborové schůzi zrušeno členství v SDH Rakvice rozhodnutím výboru SDH Rakvice v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 1 písm. b) stanov SH ČMS.