Co nedělat, když nastane BLACKOUT?

Za poruchu typu „BLACKOUT“ je považován neplánovaný rozpad elektrizační soustavy, postihující přerušením dodávky elektrické energie významnou část nebo celou Českou republiku, případně i okolní státy, které jsou součástí vzájemně propojené elektrizační soustavy. Obnovení dodávky energií po vzniku „BLACKOUT“ může trvat řádově hodiny až dny.

Základní informace co nedělat a jak se zachovat, když nastane „BLACKOUT“ najdete na informačním letáku zde:
Co nedělat, když nastane blackout?